download Bilanci 2017 

download Bilanci 2016 

download Bilanci 2015 

download Bilanci 2014 

download Bilanci 2013 

download Bilanci 2012 

 

 

Shumat përmenden në mijë euro

 

Shumat përmenden në mijë euro