download Баланс 2017 

download Баланс 2016 

download Баланс 2015 

download Баланс 2014 

download Баланс 2013 

download Баланс 2012 

 

 

Сумите са в хиляди евро

 

Сумите са в хиляди евро