• Принципът на нашата компания е: Най-доброто обслужване на клиентите по отношение на качеството, времето за доставка и цената на нашите продукти.
  • Ние целим в безопасното транспортиране на нашите продукти в цяла Гърция и съседните страни.
  • Ние се стремим да удовлетворим напълно нуждите на нашите клиенти, като им предоставяме висококачествени стоки и услуги на конкурентни цени, така че те да постигнат възможно най-голям успех в бизнеса си.
  • Стриктно спазване на общностното законодателство за околната среда.
  • Дружеството действа в съответствие с изискванията на Националния регистър на химикали и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
  • Управление на риска: Минимизиране на кредитния риск, в сътрудничество с ICAP и непрекъснат контакт с пазара.