• Principiul de bază al companiei este acela de a oferi clienților noștri cele mai bune servicii în ceea ce privește calitatea, timpul de livrare și costul produselor noastre.
  • Obiectivul nostru suprem îl reprezintă transportarea produselor noastre în condiții de siguranță atât pe întreg teritoriul Greciei cât și în țările învecinate.
  • Îndeplinim cerințele clienților și, cu un angajament puternic, ne concentrăm pe asigurarea succesului afacerii acestora prin furnizarea de produse și servicii financiare competitive și de înaltă calitate.
  • Respectăm legislația comunitară de mediu. .
  • Ne conformăm cu cerințele Registrului Național al Substanțelor Chimice și cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluare, autorizarea și restricțiile pentru substanțele chimice (REACH).
  • Managementul riscului. Minimizăm riscul de credit în cooperare cu ICAP și menținem contact continuu cu piața.