Η εταιρία ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση καθαρά ελληνικών συμφερόντων που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 35 χρόνια. Έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων.

Κατέχει ηγετική θέση στον ελλαδικό χώρο, όσο αφορά στην πώληση υγρών και στερεών ανόργανων χημικών πρώτων υλών και επιδεικνύει έντονο εξαγωγικό έργο στις βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο. Ως συνεργάτης-αντιπρόσωπος κορυφαίων πολυεθνικών, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, που καλύπτουν όλο το φάσμα της βιομηχανίας.

1980 Ίδρυση της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη με κύριο αντικείμενο την εμπορία υγρών ανόργανων χημικών πρώτων υλών.

2004 Μετεγκατάσταση της εταιρίας σε νέες ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βιοτεχνικό Πάρκο Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.

banner

2005 Η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 από την TUV Hellas ( πατήστε το εικονίδιο ISO 9001 ) με σκοπό την εμπορία χημικών προϊόντων. 

2008 Η εταιρία περνάει στα χέρια της δεύτερης γενιάς της οικογένειας, η οποία δεσμεύεται να διαφυλάξει τις αρχές και την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και έχει όραμα την εξέλιξη και την καθιέρωσή της στην περιοχή των Βαλκανίων.

2010 & 2011 Η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. κατατάσσεται από την ICAP στην κοινότητα “STRONGEST COMPANIES IN GREECE” (  πατήστε το εικονίδιο  icap 2011  ), στην οποία έχουν δυνατότητα ένταξης μόλις μία στις δέκα εταιρίες στην Ελλάδα, και δηλώνει τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP Group.

2014 Η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. πιστοποιείται για το σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:/2008 ( πατήστε το εικονίδιο iso 18001 ).

2016  Αναβάθμιση της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας υγρών χημικών προϊόντων, μέσω 3 PL συνεργασίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης

giormanis 2016

 

2018: Εναρξη λειτουργίας νέας ιδιόκτητης υπερσύχρονης εγκατάστασης στο ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ. Διυλιστηρίων Ασπροπύργου Αττικής.

Πιστοποίηση της εταιρίας κατά ISO 14001:2015 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (πατήστε το εικονίδιο ikonidio ISO 14001 ).

istoriko 11