Η εταιρία ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. δίνει μεγάλη βαρύτητα στην Διασφάλιση Ποιότητας, τόσο των προϊόντων της όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει. Για το λόγο αυτό η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV Hellas από το 2005. ( πατήστε το εικονίδιο  iso 9001  )

Επίσης, στα πλαίσια του δικού της αυτοελέγχου, η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. διαθέτει χημικό εργαστήριο για την Διασφάλιση Ποιότητας των προϊόντων της. Για πιο σύνθετες αναλύσεις των προϊόντων η εταιρία συνεργάζεται με εγκεκριμένα χημικά εργαστήρια.

quality assurance

GIORMANI SUB001 GR

piotita