Η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Εχει πιστοποιηθεί από την TUV Hellas με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 (πατήστε το εικονίδιο  ikonidio ISO 14001) που αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της εταιρίας και τηρεί κατά γράμμα όλες τις ελληνικές και διεθνείς οδηγίες.

  • Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Χρησιμοποιει EURO 5 φορτηγά αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον
  • Τηρεί πρόγραμμα ανακύκλωσης ( χαρτιά, πλαστικά, μπαταρίες)
  • Χρησιμοποιεί συσκευές φιλτραρίσματος και καθαρισμού για την αποφυγή αεριων ρύπων προς το περιβάλλον
  • Χρησιμοποιεί ειδικές συσκευές φωτισμού εξοικονομησης ηλεκτρικής ενέργειας.

periballontiki euthuni

giormani 18001 GR
politiki poiotitas