Η εταιρία ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά την Ασφάλεια & Υγιεινή, τόσο στους χώρους εργασίας της όσο και κατά την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό οι κανόνες λειτουργίας της εταιρίας εναρμονίζονται πλήρως με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ είναι και πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:/2007. (πατήστε το εικονίδιο   iso 18001  )

Το προσωπικό και ιδιαίτερα οι οδηγοί της ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. εκπαιδεύονται διαρκώς στην διαχείριση των χημικών προϊόντων και στις ενέργειες εκτάκτου ανάγκης. Τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε κατάσταση. Επίσης εκπαιδεύονται και ελέγχονται και σε επιπλέον μέτρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

0026

Παράσημό μας, αποτελεί το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια λειτουργίας δεν υπήρξε ποτέ κάποιο σοβαρό ατύχημα στους χώρους της εταιρίας ή κατά την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων.

 

giormani 18001 GR
piotita