Το πρόγραμμα των επενδύσεων μας δίνει προτεραιότητα στα παρακάτω:

 • Να κρατήσουμε  τις συνθήκες ασφάλειας της επιχείρησης μας σε υψηλό επίπεδο
 • Να αυξήσουμε τη χωρητικότητα αποθήκευσης των δεξαμενών μας
 • Να ενισχύσουμε την ικανότητα μεταφορών με βυτιοφόρα τελευταίας τεχνολογίας

To επιχειρησιακό μας πλάνο για νέες δεξαμενές:

 • Συνολική χωρητικότητα: 5000 τόνοι
 • Κόστος επένδυσης: 1.000.000 ευρώ
 • Εκκίνηση επιχειρησιακoύ έργου:  τέλος του 2016

Πλεονεκτήματα

 • Αποθέματα ασφαλείας για να καλύψουν τις πωλήσεις μας για σχεδόν 4 μήνες.
 • Δυνατότητα για μεγαλύτερες ποσότητες αγορών.
 • Κόστος και αποδοτικότητα χρόνου.
 • Υψηλή ευελιξία.
 • Κάλυψη όλων των βαλκανικών χωρών.
 
Τα ποσά αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ